Samlingsstund for ungdomstrinnet

Sist fredag fikk vi oppleve at mange 8. trinnselever tok ansvar og bidro til en hyggelig samlingsstund for ungdomstrinnet. Vi fikk se resultater av elevaktiv læring og ulike arbeidmetoder i oppnåelsen av kompetansemålene i læreplanen.

Vi er stolte over å se elever som er uredde for å stå fram og over alle som bidrar til et godt læringsfellesskap. Takk også til 9. og 10.trinn, som viste oss at de satte pris på 8.trinn sine presentasjoner!

aviary-image-1513527836840
Bildet viser starten på eleven sitt nettsted om historie..

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no