Helsesøster på Sjetne skole

Sjetne skole på Brøset har vikarierende helsesøster.

Hun heter Turid Veie-Rosvoll
og er til stede hver dag.
Tlf. 9799 6025

glade-skoleelever-forside2

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no