Månedlige arkiver: juni 2018

Felles info på Classroom

Vi har opprettet et felles rom for elever og ansatte på Google Classroom.
FELLESROMMET er stedet hvor elever og ansatte finner relevant og oppdatert informasjon om aktiviteter og ressurser.
Sentralt stoff vil være referat fra elevrådet og saker fra ledelsen som ikke skal publiseres på hjemmesiden. Pr. i dag er det 100 personer som har vært inne i rommet.

https://classroom.google.com/

Kva slags nytte har vi av nynorsk?

Nynorsk som skolefag eller som del av norskfaget er litt aktuelt for tida.
Vi har spurt nokre elevar på ungdomsskulen om kva for slags nytte vi kan ha av nynorsk.

Det var 7 alternative svar, og dei kunne velje flere svar.
Spørsmålet var Kva er bra med nynorsk?
Det første alternativet («Ikkje noko av det») kan vi tolke på 2 måtar:

  1. Eg liker nynorsk av andre grunnar enn det som er nemnt her,  eller:
  2. Eg synest nynorsk er unyttig.

Totalt 42 elevar med 48 avkryssingar:

  • Ikkje noko av det 18
  • Det er fint å lære eit nytt skrivespråk 14
  • Eg kan lese masse fine bøker som er skrive på nynorsk 9
  • Det liknar på dialekta mi 6
  • Nynorsk har mange heilnorske ord som er norrøne og veldig gamle 4
  • Betre å skrive med ord som liknar meir på dialekta vår og som liknar mindre på dansk 3
  • Foreldra mine/nokre eg kjenner skriv nynorsk 2
Bildet er skjermdump frå  Google regneark

Vinnere i Mattemaraton 2018

SJETNE SKOLE greide totalt 77302 oppgaver. Det blir et snitt på 203 pr. elev i 5.-10.trinn. Det holdt til en 5.plass i S.Trøndelag.
Det blir mange diplomer å dele ut:
-Gjennomført minst 1000 oppgaver: 4 elever.
-Gjennomført minst 422 oppgaver: 45 elever.
Beste klassetrinn ble 6.trinn, med et snitt på 417 oppgaver, med 5.trinn like bak 🙂 En liten overraskelse venter!
2 elever på 6.trinn har gjort ekstremt mange oppgaver. De får et gavekort på Citycon.
NB! Sjekk premiene på http://www.mattemaraton.no . Publiseres 5.juni!