Vinnere i Mattemaraton 2018

SJETNE SKOLE greide totalt 77302 oppgaver. Det blir et snitt på 203 pr. elev i 5.-10.trinn. Det holdt til en 5.plass i S.Trøndelag.
Det blir mange diplomer å dele ut:
-Gjennomført minst 1000 oppgaver: 4 elever.
-Gjennomført minst 422 oppgaver: 45 elever.
Beste klassetrinn ble 6.trinn, med et snitt på 417 oppgaver, med 5.trinn like bak 🙂 En liten overraskelse venter!
2 elever på 6.trinn har gjort ekstremt mange oppgaver. De får et gavekort på Citycon.
NB! Sjekk premiene på http://www.mattemaraton.no . Publiseres 5.juni!

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no