Felles info på Classroom

Vi har opprettet et felles rom for elever og ansatte på Google Classroom.
FELLESROMMET er stedet hvor elever og ansatte finner relevant og oppdatert informasjon om aktiviteter og ressurser.
Sentralt stoff vil være referat fra elevrådet og saker fra ledelsen som ikke skal publiseres på hjemmesiden. Pr. i dag er det 100 personer som har vært inne i rommet.

https://classroom.google.com/

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no