Kva slags nytte har vi av nynorsk?

Nynorsk som skolefag eller som del av norskfaget er litt aktuelt for tida.
Vi har spurt nokre elevar på ungdomsskulen om kva for slags nytte vi kan ha av nynorsk.

Det var 7 alternative svar, og dei kunne velje flere svar.
Spørsmålet var Kva er bra med nynorsk?
Det første alternativet («Ikkje noko av det») kan vi tolke på 2 måtar:

  1. Eg liker nynorsk av andre grunnar enn det som er nemnt her,  eller:
  2. Eg synest nynorsk er unyttig.

Totalt 42 elevar med 48 avkryssingar:

  • Ikkje noko av det 18
  • Det er fint å lære eit nytt skrivespråk 14
  • Eg kan lese masse fine bøker som er skrive på nynorsk 9
  • Det liknar på dialekta mi 6
  • Nynorsk har mange heilnorske ord som er norrøne og veldig gamle 4
  • Betre å skrive med ord som liknar meir på dialekta vår og som liknar mindre på dansk 3
  • Foreldra mine/nokre eg kjenner skriv nynorsk 2
Bildet er skjermdump frå  Google regneark

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no