Årets høydepunkt: Skolegårdsfesten 2018

Årets skolegårdsfest hadde tema «spilling».

Mange elever med flotte kostymer, talentiade, disko, grilling og supre aktiviteter. Festen ble avsluttet med den store fotballkampen; 10.trinn mot lærerne. Tusen takk til 9.trinn for et flott arrangement 👏🏼(Foto: E.S.)

fotb

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no