Skolehelsetjenesten ved Sjetne skole      

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

 

Les mer i vedlegget (pdf):  
Info til elever og foreldre Sjetne skole

 

 

 Helsesøster: Turid Veie-Rosvoll

Kontortid: Alle ukedager

Sted: Sjetne skole – administrasjonsbygget

Mobil: 97996025

E-post: turid-veie.rosvoll@trondheim.kommune.no


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no