Æ har fått mæ en ny venn!

Trivselsledere (TL) er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene.
Våre elever på 1.-4.trinn sier: «Så artige leika» «Æ leike med storungan!» «No har alle noen å være med» «Det skulla vært friminutt hele dagen» «Æ visst ikke at han var så snill æ..» «Æ har fått mæ en ny venn!»

44226209_1948842351876946_214416230684033024_nFoto: V.S.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no