Digital matematikk

På Sjetne skole prøver vi å variere undervisningen i fagene ved å bruke interaktive dataprogram for å trene på ferdighetene.
1.trinn var i aksjon på Salaby med Chromebooks i dag:

I  matematikk brukes dessuten verktøy som Regneark og Geogebra på mange trinn. Elevene produserer også ting i de andre fagene: Dokumenter, presentasjoner, screencast, nettsider, diagrammer, bilder, plakater, video, podcast, og noen skriver til og med melodier med noter.
I matematikk bruker vi flere plattformer med innlogging, hvor elevene tildeles ulike oppgaver i mange tema: Salaby (flere fag for 1.-4.), Multi Smart Øving (adaptive oppgaver), Kikora (oppgaver med tilbakemelding for hver linje), Campus Inkrement (matematikkvideoer med kontrollspørsmål).

Det finnes hundrevis av brukbare regnespill på Internett. Men hvis vi vil følge med på hva elevene får til, trenger vi at de logger inn og at resultater registreres. Derfor har vi i tillegg til de andre læremidlene også valgt den engelske spill-plattformen «Mangahigh» hvor elevene har personlige brukere (Gratis-versjon). I spillet «Bubble Fuction» trener elevene på funksjonsbegrepet. Og strategi …

Bubble Function

Den eneste opplysningen som legges inn i plattformen er elevenes fornavn, og dette er synlig kun for oss på skolen. Spillplattformen gir elevene utfordringer som krever grunnleggende forståelse for tall og regneoperasjoner; det er ikke bare å gjette et svar og så få 0 eller 1 poeng. Det er en struktur, og alle oppgavesettene/spillene har stigende vanskegrad.

Vi liker konkurranse, når vinnersjansen er der, og alle kan mestre!
I spillene kan elevene konkurrere mot seg selv, og oppnå for eksempel gullmedalje. man kan velge vanskegrad og oppgavetype.
3. trinn var  i fyr og flamme da de prøvde seg på de ulike spillene på skolen i går, de var ikke lette å stoppe da tiden dessverre var ute.
Vi liker også å konkurrere mot skoler i andre deler av Norden.  Vi liker å vinne på rankingen, men vi tåler også å ikke vinne! Så langt har vi kommet den 13. november:

Elever som vil delta , men mangler informasjon om innlogging, kan skrive til ikt-ansvarlig, så får de hjelp.


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no