IKT-planer er oppdatert

Se på IKT-siden vår for å finne ut mer om hvordan vi bruker IKT i opplæringa.

thumb1115037791 ÅPNE IKT-SIDEN


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no