Referat fra FAU-møte

Vi har publisert referatet fra FAU som vi mottok 05.01.19.
Her er referatet fra FAU-møte 26.11.2018.

thumb1115037791  LES REFERATET HER


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no