Flotte bilder på bygg.no

 På bygg.no har de presentert vårt nye skolebygg med masse fine bilder og beskrivelser.

Trykk på linken hvis du vil se. NB. Det kommer opp reklame på nettsiden.

https://www.bygg.no/article/1379979


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no