Dataprogram for læring gjennom leik og produksjon.

wevideo
På Sjetne skole har alle elevene på 3.-10. trinn nå tilgang til videoredigering med WEVIDEO.

Wevideo er et program vi legger inn som et tillegg (utvidelse) i nettleseren Chrome.  Med denne kan du redigere video.
Endelig har vi et brukervennlig og funksjonelt program med massevis av muligheter. Nå kan vi lage flotte digitale fortellinger og filmer.

Her er en videoforklaring på engelsk om hvordan du kan bruke Wevideo.

Når elevene har lagt til dette fra Chrome nettmarked, vil programmet fungere med den vanlige innlogginga de har på skolen.
NB! Det finnes en gratis utgave av programmet – med reklame. Den skal vi ikke bruke.

enki
Vi har også investert i læreprogrammet ENKIFAG for alle elevene. Alle elevene på 1.-10.trinn har lisens til å bruke programmet. Mange synes dette passer aller best for elever i alderen 10-13 år, men det er selvsagt lærerikt og morsomt for alle.

stars planets

https://www.enkifag.no/  Elevene logger inn med FEIDE.

Les om ENKI på «IKT i praksis»

Se på film om spillet:


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no