God stemning på lekekurs 😁

Trivselslederne ved skolen har vært på kurs. De har lært ulike leiker og aktiviteter. Og så er det mye flott leike-utstyr som skal være i bruk for å lage god aktivitet ute i langfri.

Les tidligere artikler om trivselslederne 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no