Lærerikt med Kikora

Med Kikora repeterer elevene matematikken. Når de skriver svar, får de en tilbakemelding som sier litt mer enn om svaret er rett eller galt. Hvis svaret eller fremgangsmåten er feil, får man et hint og fortsetter videre for å finne løsningen. Det kan være bra å lære av egne feil. Det krever litt utforsking, og det er jo også fint å ha lært seg. Og så er det fint å samarbeide med en kamerat eller en voksen om strategiene fram til løsningen. Hvis man står fast,  prøver man på neste oppgave eller velger et annet tema. Og så spør man kanskje om mer hjelp seinere. Når de har fullført en serie med oppgaver, er det en pokal som belønning.
Elevene og lærerne  logger inn med Feide.

Mange elever på Sjetne bruker Kikora i klassen og som hjemmearbeid eller helt frivillig, på egen hånd. Man finner oppgaver for alle trinn, til og med videregående, og kan velge selv.  (om man ikke har fått beskjed om et «Gjøremål» da.)
Eksamensoppgavene er også interaktive (du får tilbakemelding på løsningene når du prøver deg.)
I matten er det som sagt viktig å lære av egne feil og få støtte til sine egne strategier. I Kikora kan man lære noe ved tilbakemeldingene man får. Det kan brukes som et supplement til undervisninga man får i klassen. I klassene jobber man også med utforskende matematikk («Rike oppgaver»; se EKSEMPEL), gjerne praktisk orientert og som samarbeid.


På bildet fra Kikora ser du hvor mange oppgaver elevene på skolen har gjort dette skoleåret. Det vil nok øke framover!
For eksempel har 2.trinn allerede gjort flere tusen oppgaver 🙂  De har trent på Mattemaraton fra i fjor (2018) (eg. «Halvmaraton», hvor man er i mål med 230 oppgaver.)
Bildet nedenfor er fra Mattemaraton 2018, 1.-2. trinn.
Oppgavene starter ganske enkelt med  0+1. Men blir absolutt vanskeligere etter hvert! Man finner en kalkulator på siden, hvis det skulle bli behov for den. «ABC» betyr at man kan velge vanskegrad. A = lettere oppgaver.

Vi håper at de og flere av elevene blir med på den egentlige Mattemaraton, som er i mai.
Kanskje alle blir med og trener litt fram mot den store konkurransen?


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no