Digitalisering!

Trondheim og Bodø kommune satser på digitalisering i grunnskolen. De er kommet langt og er i ferd med å ta et stort kollektivt digitalt løft. I Trondheim kommune har allerede over 2000 lærere og 20.0000 elever fått sin egen plass i skyen. Publisert 9. okt. 2017
NB. I filmen nevnes «IST Læring«. Dette produktet vil avsluttes våren 2018 i Trondheim.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no