Klesbyttedagen

Elevene ved valgfag Innsats for andre og Sjetne Frivilligsentral arrangerer også i år «Den store klesbyttedagen» tirsdag 2.april kl. 14.00-18.00 i Sjetne Bydelshus.
Vi oppfordrer flest mulig til å finne frem inntil 7 klesplagg som er rene og i fresh tilstand. Disse kan leveres inn på frivilligsentralen mandag 1. april mellom kl. 12.00 og 19.00.
For hvert plagg du leverer inn får du en byttelapp som du bruker som betalingsmiddel på selve klesbyttedagen.

I tillegg til klær tar vi også imot sportsutstyr, leiker og spill. Et byttet plagg er bedre for miljøet enn et nyprodusert plagg. Miljøsmart og hyggelig å fornye garderoben ved å delta på Den store klesbyttedagen.

logo

Sjetne frivilligsentral

Valgfag på Sjetne skole

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no