Bli med i Mattemaraton!

Mattemaraton er i gang! Alle kan være med! Elevene på Sjetne må følge linkene nedenfor for at skolen skal få telt opp resultatet: (Registreres uansett på Kikora.) 
Følg linken nedenfor for å komme i rett gruppe:
1.trinn https://goo.gl/BdrJJ7
2.trinn https://goo.gl/V242YB
3.trinn https://goo.gl/7pX7gE
4.trinn https://goo.gl/wta1qo
5.trinn https://goo.gl/hzCfvZ
7.trinn https://goo.gl/cbT1LP
8.trinn https://goo.gl/5dDfJs
9.trinn https://goo.gl/qmNyvo
10.trinn https://goo.gl/kpqybJ

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no