17. mai på Sjetne skole

17maiisjetnemarka

Program på Sjetne skole
08.30 Musikk i gatene
09.00 Gudstjeneste i Grendehuset
09.30 Flaggheising
Velkomst
Appell
Korps og kor
Tale for dagen
Sang

Dokument: 17. maiprogram på Sjetne skole 2019 (pdf)


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no