2.trinn jobber med programmering. 

Ved å bruke micro:bit, chromebook og microUSB-kabel har de laget enkle programmer i et blokkbasert programmeringsspråk for så å kjøre det på en micro:bit.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no