Uteskole

Elevene på Sjetne lærer mye, både ute og inne.

Uteskole er populært. 3.klassingene på bildet gir seg ikke før de har løst gåten. Underveis blir det mye diskusjon. For å bli hørt må man ha gode argumenter for sine forslag! Det blir det god læring av.Screenshot_20190831-203011_Gmail

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no