Vi er i gang med Lego League

7.trinn representerer Sjetne skole i dette prosjektet. Det er utallige gjøremål som skal ekspederes, og opplegget krever 100 % innsats fra alle elevene.
Noen stikkord er miljø, transport av  mennesker, bebyggelse.
Les mer om innholdet på https://hjernekraft.org/

På bildet ser dere elever som trener på å programmere et kjøretøy som har bestemte oppgaver:

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no