Matematikk med Kikora

Med Kikora repeterer elevene matematikken. Når de skriver svar, får de en tilbakemelding som sier litt mer enn om svaret er rett eller galt. Hvis svaret eller fremgangsmåten er feil, får man et hint og fortsetter videre for å finne løsningen.

SE på en video fra Kikora.no:

Det kan være bra å lære av egne feil. Det krever litt utforsking, og det er jo også fint å ha lært seg. Feil skyldes ofte misoppfatninger, og det er fint å korrigere det på en positiv måte og i sitt eget tempo. Og så er det fint å samarbeide med en kamerat eller en voksen om strategiene fram til løsningen. Hvis man står fast,  prøver man på neste oppgave eller velger et annet tema. Og så spør man kanskje om mer hjelp seinere. Når de har fullført en serie med oppgaver, er det en pokal som belønning.
kik0
Elevene og lærerne  logger inn med Feide.
Elevene er i ulike grupper. Nye brukere følger en link de får av læreren sin.

Mange elever på Sjetne bruker Kikora i klassen og som hjemmearbeid eller helt frivillig, på egen hånd. Man finner oppgaver for alle trinn, fra 1.trinn til videregående, og kan velge selv.  Læreren kan sette opp bestemte «Gjøremål». Det fungerer som et arbeidskrav – eller kanskje også som et forslag til treningsoppgaver.
Eksamensoppgavene er også interaktive (du får tilbakemelding på løsningene når du prøver deg.)

Lærer kan følge med på arbeidet og se på hva eleven strever med. Da kan lærer samtale med eleven om regnemåter og strategier. Algoritmisk tenkning er grunnleggende. Å pugge ferdige prosedyrer for regnemåter kan ofte være et hinder for utvikling av matematisk forståelse. Det er viktig å fokusere på ulike tenkemåter og å bruke kunnskapene man allerede har.

I matten er det som sagt viktig å lære av egne feil (misoppfatninger) og få støtte til sine egne strategier. I Kikora kan man lære noe ved tilbakemeldingene man får. Det kan brukes som et supplement til undervisninga man får i klassen. I klassene jobber man også med utforskende matematikk («Rike oppgaver»; se EKSEMPEL), gjerne praktisk orientert og som samarbeid.

Hittil i skoleåret (31.10.19) har Sjetne-elevene gjort til sammen 16065 oppgaver. Stor innsats, med andre ord. Noen trinn bruker Kikora mer en andre. (Vi bruker flere ulike læremidler, både digitale og i bøker.)

EKSEMPEL
Her er en oppgaverekke som med  0+1. Dette for å vise at man kan starte enkelt. Det blir absolutt vanskeligere etter hvert! Man finner en kalkulator på siden, hvis det skulle bli behov for den. «ABC» betyr at man kan velge vanskegrad. A = lettere oppgaver. De vanskeligere oppgavene blir grå og skal da ikke gjøres. Oppgavene blir grønne når de er gjort. Stjerne-oppgaver er slike som krever litt mer enn det grunnleggende for klassetrinnet.


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no