Lag musikk selv!

Elevene på 5-7 elsker å lage musikk med Google Song Maker! Eksempel: https://sjetneskole.files.wordpress.com/…/5687817399173120.…

Uten navn


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no