Gamification

8.trinn har “gamifisert” en del av undervisningen. Oppstart 02.03. Dette blir spennende! De bruker programmet Classcraft.
Video med informasjon : https://www.classcraft.com/#modal-video-overview


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no