Informasjon om Korona fra Trondheim kommune

Her finner du oppdatert og relevant informasjon om Korona i Trondheim.

Sjetne skole er stengt inntil videre.  Ta kontakt ved spørsmål.


Hjemmeskole

Vi har tekniske løsninger som gjør at svært mye skolearbeid kan gjøres via Internett. Foreldre informeres via Meldeboka. Elevene på 3.-10. trinn finner all skriftlig informasjon via Google Classroom. Andre kommunikasjonskanaler vi kan bruke er E-post (Google mail), Google Hangouts og Google nettsted (Google sites). Ved spørsmål om IKT, ta gjerne kontakt:  ikt@sjetneskole.no 

Les mer om våre IKT-verktøy her. 


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no