Sjekk datoen ;-)

Noen foreldre mottok en overraskende melding i går … (sjekk datoen) 🤣🤣🤣

Adressa.no kan vi lese følgende:

Foreldre må undervise i sommerferien

Sjetne skole sendte ut en melding som sa at kommunestyret har bestemt at alle dager skolen er stengt vil bli tatt igjen i sommerferien.

Og skolen stoppet ikke der:

<«Lærerne som har vært på jobb de siste ukene, skal ha sin rettmessige avspasering og ferie, derfor vil det blitt satt opp rulleringslister blant de foresatte på trinnet, for hvem som har undervisningsansvar på hvilken dag.»

Sitatet er hentet fra https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2020/04/01/Elever-i-Malvik-fikk-beskjed-om-%C3%A5-spille-blokkfl%C3%B8yte-hver-dag-har-du-blitt-lurt-21500234.ece  Dato nedlastet: 02.04.2020

91571542_2883070885120750_7751751890026627072_o


Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no