U t e s k o l e

Elevene på 1.-4. trinn har mye uteskole i denne perioden.
I dag har 3.trinn laget insektshotell. De har målt, saget og drillet hull. De har også laget tre på rad-spill.
2. trinn har vært på besøk på Lerflaten gård.


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no