Elevarbeid med Book Creator

Klassen har jobbet med fylkene i Norge. Eleven har brukt BookCreator for å presentere Rogaland fylke.

Det du ser her er elevens bok, med tekst, bilder og lyd.
(Forrige innlegg om Rogaland var en avbildning via Youtube.)
Lykke til med lesing og lytting. Kos deg!

BookCreator: Rogaland fylke
Trykk på bildet for å åpne boka i BookCreator!

 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no