Nasjonale prøver

Nå er elevene i gang med nasjonale prøver:

8. trinn og 9. trinn har prøver i lesing og regning og 8. trinn har i tillegg engelsk.

Vil du se på og kanskje prøve en eksempeloppgave?  Se her:

LESING

REGNING

ENGELSK

Vi pleier også å ha såkalte kartleggingsprøver. Her er ett eksempel:
KARTLEGGING AV DIGITALE FERDIGHETER Akkurat denne eksempelprøven viser hvordan en slik prøve kan se ut og hvordan den fungerer, det er ikke et eksempel på nivå og innhold.

Bilde av engelsk 8.-9. trinn:

Nasjonal prøve i engelsk
Udir: NP i engelsk for 8.-9. trinn.

Lenke til skoleporten, Sjetne skole


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no