BlimE – 4.trinn danser på NRK

BlimE-dansen med 4.trinn: 
https://nrksuper.no/bl…/bb80c2e2-71ff-4d89-a5e9-aeae1f357f10

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no