Hvorfor er det Kodetime (Code of Hour) over hele verden akkurat nå?

I år er det elever fra 188 land som deltar på Kodetimen (Hour of Code). Kodetimen foregår i uke 50, og alle som er med har minst 1 time koding (programmering) denne uka.

«Lær Kidsa Koding» på https://www.kidsakoder.no er dem som står bak Kodetimen i Norge.

Dette sier Kidsakoder:

Vi vil hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker vi å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av vår virksomhet er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.

I år har 119763 elever fra 1658 skoler meldt seg på!

Koding i Læreplanen for Grunnskolen

Programmering og algoritmisk tenkning er synliggjort i fagene på ulikt vis i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Elevene får en introduksjon til sentrale konsepter og grunnstrukturer i programmering i matematikkfaget, men de skal lære og anvende kompetansen også i andre fag.

Det er eksplisitte kompetansemål i naturfag, kunst og håndverk og musikk. Programmering kan også styrke andre fag, som for eksempel samfunnsfag og norsk.

Å undervise i programmering handler om å gi elevene flere verktøy til å løse oppgaver og problemer.

I matematikkfaget kan vi for eksempel behandle store mengder data og lage modeller som er vanskelige eller umulige å lage i andre databehandlingsprogrammer.
I naturfag kan vi programmere sensorer til å løse nye oppgaver eller gjennomføre målinger.

Denne filmen forteller hvorfor programmering nå er blitt en viktig aktivitet i flere fag: https://vimeo.com/411026791

Har du lyst til å kode litt?

Her er et enkelt og lærerikt kurs for dem som vil lære seg mest mulig om koding på en morsom måte: https://studio.code.org/s/course1

Oppgaven tilhører Code studio. I denne videoen blir du kort introdusert for hva man kan gjøre med koding, og hva hensikten med oppgaven/spillet er.  Oppgaven heter «Klassisk Labyrint». Mange på Sjetne skole gjør akkurat denne oppgaven i Kodetimen!

Scene

Har du lyst til å kode litt?

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no