Get them home!

Elev på valgfag programmering laget dette spillet som sitt svar på en oppgave. Oppdraget i spillet er å få hjem alle reinsdyrene. Trykk på det grønne flagget for å starte. Dyrene snur 180 grader ved museklikk. Good luck!

https://scratch.mit.edu/projects/448718581/fullscreen/

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no