Hundredagersfest!

H u n d r e d a g e r s f e s t !
🎉🎉🎉💯
Vi gratulerer våre herlige førsteklassinger med 100 dager ved Sjetne skole! En fin fest for en fantastisk gjeng.
🎉🎉🎉💯

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no