Alle innlegg av Sjetne skole

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: Sjetne@skole.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no

Høst 🍂 🍁🌰 🍃

HØST:
Vi på 4. trinn har høstet inn potet, gulrot, rødbeter, epler og plommer denne uka. Elevene har brukt råvarene til å lage god mat. Kortreist, bærekraftig og økonomisk👍
Grove, sunne muffins og grønnsaker bakt i ovnen😄 Tenk så heldige å få utnytte nærmiljøets naturressurser på en god måte. Takk for at vi fikk plukke hos foreldre, besteforeldre og lærere på skolen.

Nasjonale prøver

Nå er elevene i gang med nasjonale prøver:

8. trinn og 9. trinn har prøver i lesing og regning og 8. trinn har i tillegg engelsk.

Vil du se på og kanskje prøve en eksempeloppgave?  Se her:

LESING

REGNING

ENGELSK

Vi pleier også å ha såkalte kartleggingsprøver. Her er ett eksempel:
KARTLEGGING AV DIGITALE FERDIGHETER Akkurat denne eksempelprøven viser hvordan en slik prøve kan se ut og hvordan den fungerer, det er ikke et eksempel på nivå og innhold.

Bilde av engelsk 8.-9. trinn:

Nasjonal prøve i engelsk
Udir: NP i engelsk for 8.-9. trinn.

Lenke til skoleporten, Sjetne skole


 

Programvare for elevene

Digitale ressurser:

Etter hvert har elevene våre fått nye muligheter for læring ved å bruke ulike programmer, nettsteder og plattformer. Noen digitale ressurser er det Trondheim kommune som har bestilt, andre er det Sjetne skole selv som styrer over.

IKT i Trondheimsskolen – Informasjon fra TK om satsing på digitale ressurser (oppdatert des. 2019)

Elevsiden hos Trondheim kommune – Informasjon om ressurser og verktøy elevene kan bruke. (Oppdatert aug. 2020)

Lisenser for alle elever på Sjetne skole:

Vi benytter også gratisversjonen av Mangahigh.com. Alle elever på 3.-10. trinn kan logge inn. (Ingen personinformasjon er koblet til denne portalen.)


 

Velkommen til nytt skoleår!

Vi gleder oss til å møte alle våre flotte elever mandag 17. august!
Alle elever fra 2. til 10. trinn møter til vanlig tid kl. 08.15.

Årets skolestartere har fått melding om hvor og når de skal møte. De tre førsteklassene møter til ulike tidspunkt, og det er viktig at alle møter opp til rett tid.

For å begrense smitte av korona har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen og mange av de tiltakene vi iverksatte i vår, videreføres. Gult nivå tilsier at hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården vil bli inndelt for å skille klasser/trinn fra hverandre i utetid. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger. Samtidig vet vi at nivåene kan endres raskt og vi har allerede beredskapsplaner dersom vi vil få et rødt nivå.

Av smittehensyn ønsker vi fortsatt ingen voksne inn i skolen. Dette gjelder også garderober. Elevene må hver dag ha med en bag/veske med alt av nødvendig utstyr for dagen. Samme veske/bag vil bli sendt hjem ved skoledagens slutt.

Det er trygt for barn å gå på skolen. Vi følger alle råd og veiledninger, for fremdeles å sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. I perioden fremover vil vi fortsatt være ekstra nøye med å sikre godt smittevern.

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
  • Sørg for at elevene vasker hendene før de kommer på skolen.
  • Opplæring av god håndhygiene og renhold er viktig på skolen og det er fint om dere hjemme også har stort fokus på dette.

Har dere spørsmål – ta kontakt med oss på skolen.

VEL MØTT TIL NYTT SKOLEÅR!

Film fra Møre og Romsdal Fylkeskommune