Alle innlegg av Sjetne skole

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: Sjetne@skole.no Besøksadresse: Granåsvegen 6, 7069 Trondheim TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no

Nytt fra NRK Skole

Hva er egentlig en følelse?

Neste pulje i serien Kort fortalt – livsmestring er ute, og nå handler det om følelser. 13 ferske filmer forklarer hva de ulike følelsene er, hvorfor vi har dem og hvordan vi kan hanskes med dem.

På bildet, øverst fra venstre er: TristhetØmhet og Glede. Nederst fra venstre er: FryktSinne og SjalusiSkamOverraskelseAvskySkyldfølelseInteresse og Stolthet var ikke til stede da bildet ble tatt!

Studietips til tentamen og eksamen

 

Trenger du å finspisse formen opp mot eksamen?
Vi har tips til effektiv studieteknikk!
Og vår flinke mattelærer Tom Olav går gjennom grunnleggende pensum for ungdomsskolen

Matsjokket

 

Ekstreme mengder med spiselig mat vrakes, dumpes og kastes før den når butikkhyllene. Serien Matsjokket engasjerer lærere og elever i hele landet.

Vi anbefaler også den grundige artikkelen Det skjulte matsvinnet.
Der leser du blant annet om at 24 millioner kilo fisk som kunne vært spist, i stedet blir gjort om til dyrefôr. Hvert år. Det er like mye som vekten av 120 000 blåhvaler eller nesten 200 000 passe store dinosaurer.

Folkeopplysningen – ny sesong

Hver dag legger vi igjen enorme mengder data om oss selv på nettet.
Andreas Wahl graver i all digital informasjon som Mehdi har lagt fra seg på nett, og bruker den til å lure ham trill rundt i et oppsiktsvekkende eksperiment. Episoden er et godt utgangspunkt for å snakke med elevene dine om personvern, og om hvordan store aktører som Google og Facebook bruker våre personopplysninger.

Berlinmuren på 4 minutter

Berlinmuren på 4 minutter er én av mange hundre korte forklaringsvideoer vi har på sidene våre, innenfor alle fag. Sjekk dem ut her!

Lik meg – sesong 3

Gjenkjennelig dramaserie om vennskaputestenging og tilhørighet.
Hvor langt er noen villige til å gå for å bli populære?
I første episode skal Erik vise at han ikke er redd, og han tar på seg skylden for en matkrig i klasserommet


Innhold på denne siden er kopiert fra NRK Skole.

Matematikk med Kikora

Med Kikora repeterer elevene matematikken. Når de skriver svar, får de en tilbakemelding som sier litt mer enn om svaret er rett eller galt. Hvis svaret eller fremgangsmåten er feil, får man et hint og fortsetter videre for å finne løsningen.

SE på en video fra Kikora.no:

Det kan være bra å lære av egne feil. Det krever litt utforsking, og det er jo også fint å ha lært seg. Feil skyldes ofte misoppfatninger, og det er fint å korrigere det på en positiv måte og i sitt eget tempo. Og så er det fint å samarbeide med en kamerat eller en voksen om strategiene fram til løsningen. Hvis man står fast,  prøver man på neste oppgave eller velger et annet tema. Og så spør man kanskje om mer hjelp seinere. Når de har fullført en serie med oppgaver, er det en pokal som belønning.
kik0
Elevene og lærerne  logger inn med Feide.
Elevene er i ulike grupper. Nye brukere følger en link de får av læreren sin.

Mange elever på Sjetne bruker Kikora i klassen og som hjemmearbeid eller helt frivillig, på egen hånd. Man finner oppgaver for alle trinn, fra 1.trinn til videregående, og kan velge selv.  Læreren kan sette opp bestemte «Gjøremål». Det fungerer som et arbeidskrav – eller kanskje også som et forslag til treningsoppgaver.
Eksamensoppgavene er også interaktive (du får tilbakemelding på løsningene når du prøver deg.)

Lærer kan følge med på arbeidet og se på hva eleven strever med. Da kan lærer samtale med eleven om regnemåter og strategier. Algoritmisk tenkning er grunnleggende. Å pugge ferdige prosedyrer for regnemåter kan ofte være et hinder for utvikling av matematisk forståelse. Det er viktig å fokusere på ulike tenkemåter og å bruke kunnskapene man allerede har.

I matten er det som sagt viktig å lære av egne feil (misoppfatninger) og få støtte til sine egne strategier. I Kikora kan man lære noe ved tilbakemeldingene man får. Det kan brukes som et supplement til undervisninga man får i klassen. I klassene jobber man også med utforskende matematikk («Rike oppgaver»; se EKSEMPEL), gjerne praktisk orientert og som samarbeid.

Hittil i skoleåret (31.10.19) har Sjetne-elevene gjort til sammen 16065 oppgaver. Stor innsats, med andre ord. Noen trinn bruker Kikora mer en andre. (Vi bruker flere ulike læremidler, både digitale og i bøker.)

EKSEMPEL
Her er en oppgaverekke som med  0+1. Dette for å vise at man kan starte enkelt. Det blir absolutt vanskeligere etter hvert! Man finner en kalkulator på siden, hvis det skulle bli behov for den. «ABC» betyr at man kan velge vanskegrad. A = lettere oppgaver. De vanskeligere oppgavene blir grå og skal da ikke gjøres. Oppgavene blir grønne når de er gjort. Stjerne-oppgaver er slike som krever litt mer enn det grunnleggende for klassetrinnet.


 

Vi markerer FN-dagen

FN-dagen ble markert i dag. Samling i ute-amfi, allsang, tale, korsang. Alle fikk springe FN-løypa. 9.trinn sto bak arrangementet og ledet det hele på fortreffelig vis. Takk for jobben, alle sammen! Under skolejoggen var det pengeinnsamling, og resultatet ble utrolige kr 9512,-
Det er veldig bra!