Kategoriarkiv: 1. trinn

Velkommen til nytt skoleår!

Vi gleder oss til å møte alle våre flotte elever mandag 17. august!
Alle elever fra 2. til 10. trinn møter til vanlig tid kl. 08.15.

Årets skolestartere har fått melding om hvor og når de skal møte. De tre førsteklassene møter til ulike tidspunkt, og det er viktig at alle møter opp til rett tid.

For å begrense smitte av korona har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen og mange av de tiltakene vi iverksatte i vår, videreføres. Gult nivå tilsier at hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården vil bli inndelt for å skille klasser/trinn fra hverandre i utetid. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger. Samtidig vet vi at nivåene kan endres raskt og vi har allerede beredskapsplaner dersom vi vil få et rødt nivå.

Av smittehensyn ønsker vi fortsatt ingen voksne inn i skolen. Dette gjelder også garderober. Elevene må hver dag ha med en bag/veske med alt av nødvendig utstyr for dagen. Samme veske/bag vil bli sendt hjem ved skoledagens slutt.

Det er trygt for barn å gå på skolen. Vi følger alle råd og veiledninger, for fremdeles å sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. I perioden fremover vil vi fortsatt være ekstra nøye med å sikre godt smittevern.

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
  • Sørg for at elevene vasker hendene før de kommer på skolen.
  • Opplæring av god håndhygiene og renhold er viktig på skolen og det er fint om dere hjemme også har stort fokus på dette.

Har dere spørsmål – ta kontakt med oss på skolen.

VEL MØTT TIL NYTT SKOLEÅR!

Film fra Møre og Romsdal Fylkeskommune