Kategoriarkiv: Eksamen og andre prøver

Skriftlig eksamen er avlyst

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Regjering vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

Skriftlig eksamen 2018

Vi har allerede gjennomført eksamen i matematikk (16.mai).
Nå står Engelsk (25.05.), Norsk hovedmål (29.05.) og Norsk sidemål (30.05) for tur.
Før disse prøvene er det obligatoriske skoledager til forberedelser.

Eksamen i år er litt annerledes enn tidligere ved at elevene benytter Chromebooks og ikke PC med Windows.

Ordbøker og andre ressurser

Pålogging til lærerverk

Verktøy

Som tilleggsverktøy for skrivestøtte kan elevene benytte IntoWords. Appen må startes opp, og elevene logger inn med Feide. Intowords er tilgjengelig på de vanligste språkene.

Under eksamen kan elevene ikke bruke verktøy som kommuniserer . Men ellers er alle hjelpemidler tillatt.

Hver elev bruker en PC som er programmert spesielt for eksamen og som inneholder det de trenger. Elevene bruker Classroom når de starter arbeidet med dokumentene.

 

Gjennomføring eksamen