Kategoriarkiv: Helse

Skolehelsetjenesten ved Sjetne skole      

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

 

Les mer i vedlegget (pdf):  
Info til elever og foreldre Sjetne skole

 

 

 Helsesøster: Turid Veie-Rosvoll

Kontortid: Alle ukedager

Sted: Sjetne skole – administrasjonsbygget

Mobil: 97996025

E-post: turid-veie.rosvoll@trondheim.kommune.no