Kategoriarkiv: Ukategorisert

Informasjon fra helsetjenesten på Sjetne skole

Skolehelsetjenesten ved Sjetne skole vår 2020.
Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre. Les mer i dokumentet: Info skolens nettside til elever_foreldre Sjetne