Matematikk med Kikora

Med Kikora repeterer elevene matematikken. Når de skriver svar, får de en tilbakemelding som sier litt mer enn om svaret er rett eller galt. Hvis svaret eller fremgangsmåten er feil, får man et hint og fortsetter videre for å finne løsningen.

SE på en video fra Kikora.no:

Det kan være bra å lære av egne feil. Det krever litt utforsking, og det er jo også fint å ha lært seg. Feil skyldes ofte misoppfatninger, og det er fint å korrigere det på en positiv måte og i sitt eget tempo. Og så er det fint å samarbeide med en kamerat eller en voksen om strategiene fram til løsningen. Hvis man står fast,  prøver man på neste oppgave eller velger et annet tema. Og så spør man kanskje om mer hjelp seinere. Når de har fullført en serie med oppgaver, er det en pokal som belønning.
kik0
Elevene og lærerne  logger inn med Feide.
Elevene er i ulike grupper. Nye brukere følger en link de får av læreren sin.

Mange elever på Sjetne bruker Kikora i klassen og som hjemmearbeid eller helt frivillig, på egen hånd. Man finner oppgaver for alle trinn, fra 1.trinn til videregående, og kan velge selv.  Læreren kan sette opp bestemte «Gjøremål». Det fungerer som et arbeidskrav – eller kanskje også som et forslag til treningsoppgaver.
Eksamensoppgavene er også interaktive (du får tilbakemelding på løsningene når du prøver deg.)

Lærer kan følge med på arbeidet og se på hva eleven strever med. Da kan lærer samtale med eleven om regnemåter og strategier. Algoritmisk tenkning er grunnleggende. Å pugge ferdige prosedyrer for regnemåter kan ofte være et hinder for utvikling av matematisk forståelse. Det er viktig å fokusere på ulike tenkemåter og å bruke kunnskapene man allerede har.

I matten er det som sagt viktig å lære av egne feil (misoppfatninger) og få støtte til sine egne strategier. I Kikora kan man lære noe ved tilbakemeldingene man får. Det kan brukes som et supplement til undervisninga man får i klassen. I klassene jobber man også med utforskende matematikk («Rike oppgaver»; se EKSEMPEL), gjerne praktisk orientert og som samarbeid.

Hittil i skoleåret (31.10.19) har Sjetne-elevene gjort til sammen 16065 oppgaver. Stor innsats, med andre ord. Noen trinn bruker Kikora mer en andre. (Vi bruker flere ulike læremidler, både digitale og i bøker.)

EKSEMPEL
Her er en oppgaverekke som med  0+1. Dette for å vise at man kan starte enkelt. Det blir absolutt vanskeligere etter hvert! Man finner en kalkulator på siden, hvis det skulle bli behov for den. «ABC» betyr at man kan velge vanskegrad. A = lettere oppgaver. De vanskeligere oppgavene blir grå og skal da ikke gjøres. Oppgavene blir grønne når de er gjort. Stjerne-oppgaver er slike som krever litt mer enn det grunnleggende for klassetrinnet.


 

Vi markerer FN-dagen

FN-dagen ble markert i dag. Samling i ute-amfi, allsang, tale, korsang. Alle fikk springe FN-løypa. 9.trinn sto bak arrangementet og ledet det hele på fortreffelig vis. Takk for jobben, alle sammen! Under skolejoggen var det pengeinnsamling, og resultatet ble utrolige kr 9512,-
Det er veldig bra!

 

Digital musikkproduksjon

Oppdatert 17.10.
På Sjetne skole er musikkundervisninga blant annet organisert i en «Kulturøkt».
I kulturøkta foregår det kort sagt all slags musikk-arbeid.
Nå i høst er en av aktivitetene for mellomtrinnet (5-7) å lage musikk digitalt.

Verktøy som brukes er i hovedsak Google Song Maker  Noen prøver seg på en musikkfortelling med WEVIDEO (Videoredigering, men lager Audio-fil). Noen prøver seg også på å sette sammen loops og spille inn egen sangstemme med SOUNDATION Studio. På de to siste logger elevene inn med vanlig brukernavn og passord.

Vi håper de unge komponistene finner inspirasjon til å skape musikk også utenfor klasserommet!

Her er noen eksempler på arbeid gjort med Song Maker:

Oppgave med rytme:

Oppgave med melodi:

Oppgave med flerstemt melodi:

Skjermdump fra https://musiclab.chromeexperiments.com/
Skjermdump fra Chrome Music Lab

 

Førsteklassinger godt i gang på Salaby

Stor stas da førsteklassingene endelig kom i gang med Chromebooks i dag.

Stemningen sto i taket, for å si det mildt. Så mye konsentrasjon, utholdenhet, latter og oppriktig glede.
På spørsmålet «Hvorfor bruker vi datamaskin på skolen?» var svaret: «Til matte og sånn» og «For å lære mer».  Man kan jo forvente noen andre svar av 5-6-åringer (spille, leike, se på film osv.), så vi er imponert. Og håper innsatsviljen varer!
Vi underviser noen få elever av gangen, hvor de lærer «alt» om maskina; om innlogging og det å orientere seg på nettside, følge linker og annet og det å hjelpe hverandre.

10.trinn på langtur

10.trinn er ute på langtur. Etter overfart og overnatting på Kielferga, opplevelser i Berlin og busstur til Kraków, var de i dag på det som kanskje er høydepunktet på turen, og det som gjør sterkest inntrykk: dødsleirene i Auschwitz.
I morgen mandag er det besøk i Saltgruvene og folklore.

På tirsdag blir det hjemtur.
På bildet har elevene minnestund i Auschwitz-Birkenau.

Resized_20190915_143810

Flere bilder: