GODT NYTTÅR!

3. trinn har jobbet med ønskene sine for 2021. Her er et par tekster om det. Som du ser på bildene ble ønskene sendt opp med rakett på nyttårsaften!

  • «Jeg ønsker at Covid-19 skal bli borte. Jeg ønsker at jeg kan feire bursdagen min med så mange jeg vil. Jeg ønsker meg masse snø. Jeg ønsker meg et bedre år enn året 2020. Jeg ønsker at det skal være fred på jord. Jeg ønsker at mennesker ikke skal kaste søppel i naturen.»
  • «Jeg ønsker at ikke blir kriger. Jeg ønsker meg en gaming-pc. Jeg ønsker at Korona blir borte. Jeg ønsker at jeg lan feire 17. mai som før. Jeg ønsker at jeg kan besøke farmor og farfar.»

Hvorfor er det Kodetime (Code of Hour) over hele verden akkurat nå?

I år er det elever fra 188 land som deltar på Kodetimen (Hour of Code). Kodetimen foregår i uke 50, og alle som er med har minst 1 time koding (programmering) denne uka.

«Lær Kidsa Koding» på https://www.kidsakoder.no er dem som står bak Kodetimen i Norge.

Dette sier Kidsakoder:

Vi vil hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker vi å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av vår virksomhet er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.

I år har 119763 elever fra 1658 skoler meldt seg på!

Koding i Læreplanen for Grunnskolen

Programmering og algoritmisk tenkning er synliggjort i fagene på ulikt vis i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Elevene får en introduksjon til sentrale konsepter og grunnstrukturer i programmering i matematikkfaget, men de skal lære og anvende kompetansen også i andre fag.

Det er eksplisitte kompetansemål i naturfag, kunst og håndverk og musikk. Programmering kan også styrke andre fag, som for eksempel samfunnsfag og norsk.

Å undervise i programmering handler om å gi elevene flere verktøy til å løse oppgaver og problemer.

I matematikkfaget kan vi for eksempel behandle store mengder data og lage modeller som er vanskelige eller umulige å lage i andre databehandlingsprogrammer.
I naturfag kan vi programmere sensorer til å løse nye oppgaver eller gjennomføre målinger.

Denne filmen forteller hvorfor programmering nå er blitt en viktig aktivitet i flere fag: https://vimeo.com/411026791

Har du lyst til å kode litt?

Her er et enkelt og lærerikt kurs for dem som vil lære seg mest mulig om koding på en morsom måte: https://studio.code.org/s/course1

Oppgaven tilhører Code studio. I denne videoen blir du kort introdusert for hva man kan gjøre med koding, og hva hensikten med oppgaven/spillet er.  Oppgaven heter «Klassisk Labyrint». Mange på Sjetne skole gjør akkurat denne oppgaven i Kodetimen!

Scene

Har du lyst til å kode litt?